Kartik Sud 3, 26/10/2014


Live Darshan at Shree Swaminarayan Temple Bhuj