Kartik Sud 9, 01/11/2014


Live Darshan at Shree Swaminarayan Temple Bhuj