Ashadh Sud 9, Saturday 21 Jul 2018


Shree Swaminarayan Temple Bhuj - Nutan Mandir Mahotsav - Katha