Ashadh Sud 9, Saturday 21 Jul 2018


Shrimad Harigita - Shree Swaminarayan Kanya Vidya Mandir Bhuj